Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Inte nöjd med vård och omsorg?

Rätt att klaga eller lämna synpunkter

Om du inte är nöjd med den vård och omsorg du får, eller med bemötandet, kan du klaga eller lämna synpunkter.

Vart vänder jag mig?

Äldre- och funktionshinderomsorg

Om du har har klagomål eller synpunkter på omvårdnad, service eller  bemötande i äldre- och funktionshinderomsorgen vill vi gärna veta det. Detta för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet.

Lämna dina synpunkter via Synpunkter och klagomål

Hemsjukvård

Gäller det hemsjukvård är det bra om du i första hand pratar direkt med berörd vårdpersonal eller med den som är ansvarig för verksamheten. Ofta kan rena missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet.

Du kan också kontakta Värnamo kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Om du ändå inte är nöjd, eller om du vill diskutera frågan med en oberoende part, vänder du dig direkt till patientnämnden. Du hittar mer information på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats.

Dit kan även du som anhörig eller personal framföra klagomål och synpunkter, ställa frågor eller lämna förslag.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter