Demensboende

Värnamo Kommun har demensenheter på de flesta äldreboenden i kommunen. För att få en plats där måste personen ifråga ha fått en demensdiagnos. Därefter gör biståndshandläggare och demenssjuksköterska en individuell bedömning av på vilken enhet personen bäst kan få sitt totala behov av vård och omsorg tillgodosett.

Rydaholm

Lindgården

Forsheda

Forsgården

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson