Äldreboende

Det finns särskilda boenden som är speciellt anpassade för äldre personer som har stort omsorgsbehov.

Om två makar, sambor eller registrerade partners önskar bo i samma boende, trots att endast en av dem har beviljats särskilt boende, behandlas detta som en så kallad pargaranti. Detta innebär en möjlighet att få bo tillsammans.

Hur ansöker man om särskilt boende?

Särskilt boende är en insats som är behovsprövad. Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Vilka boenden finns och var ligger dem?

Det finns särskilda boenden både i centralorten och i kommunens ytterområden. Alla drivs i kommunal regi. I några av boendena finns enheter som är speciellt riktade till personer med demenssjukdom.

Rydaholm

Lindgården

Bredaryd

Bredäng

Karta över äldreboenden

Större karta (öppnas i ny flik)


Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson