Sjukresor

För resor som ersätts av Regionen, det vill säga resor till och från läkare, tandläkare, fysioterapeut, distriktssköterska och vid utprovning eller hämtning av hjälpmedel, får inte färdtjänst användas.

Beställning av sjukresor gör du på telefon 020-64 65 66.

Har du frågor eller vill ansöka om sjukersättning kontakta Regionens sjukreseenhet:
Tfn: 077-141 24 12

Granskad 2017-05-15
av Anna Sjögren