Ledsagning

Om du inte själv kan ta dig till en aktivitet utanför hemmet eller om dina anhöriga och närstående inte kan hjälpa dig kan du ansöka om ledsagning. Du kan då få hjälp att ta dig till och från aktiviteter utanför ditt hem.

Insatsen är behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om ledsagning görs till biståndshandläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson