Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-06-05

Silviasystrar med fokus på demenssjukdomar

Värnamo kommun har två Silviasystrar, Åsa Holm och Resmije Ala. Sedan årsskiftet har de fått utökad tid för sitt arbete med personer med demenssjukdom.

Silviasystrar utbildas på Sofiahemmets högskola i Stockholm. Det är en specialisering i demensvård för undersköterskor. Åsa och Resmije har studerat på distans i två år och tog sin examen 2016. De stöttar både de sjuka, deras anhöriga och personalen.

"Vill utvecklas"

Åsa hade jobbat många år som undersköterska inom demensvård när hon sökte till utbildningen på Sofiahemmeet, som drottning Silvia tagit initiativet till.

- Jag ville utvecklas i mitt yrke och lära mer om hur man kan förbättra situationen för personer med demenssjukdom. Det är ett spännande jobb, man möter många härliga människor! säger hon.

Åsas och Resmijes uppdrag är att förbättra kvaliteten i demensvården tillsammans med demenssamordnare Ulla Brogård. Det handlar till exempel om att använda kvalitetsregistret BPSD bättre, handleda verksamheterna, ge inflyttarstöd och vara med i ärenden redan från att en person utreds för sin demenssjukdom. De träffar också anhöriga enskilt och i grupp.

- Efter utbildningen ser jag på verksamheten med andra ögon och känner mig tryggare i min roll. Det finns mycket vi kan göra för att förbättra situationen för den enskilde, säger Resmije.

"Individanpassa är viktigast"

När Resmije och Åsa inte jobbar med sitt specialuppdrag, arbetar Resmije på demensavdelningen på Linneberg och Åsa på dagverksamheten.

Vad tycker ni är viktigast för att det ska bli så bra som möjligt för den enskilde?

- Att individanpassa hjälpen till den demenssjukes behov, vara flexibla och jobba i team med olika professioner.

Ge ett exempel på något nytt ni har gjort.

- Vi har startat ett projekt tillsammans med biblioteket för att få bra och anpassade böcker ut till verksamheterna.

Vad kommer ni att jobba vidare med?

- Nu när vi har fått mer tid vill vi arbeta mer med att stötta de som bor kvar hemma. Det kan gälla att vara med som stöd för hemtjänsten för att planera insatserna så att de bättre passar personen med demenssjukdom men även att se över miljön hemma för att underlätta för den sjuke.

Hur kommer verksamheterna i kontakt med er?

- Via chefen eller sjuksköterskorna.

Stor utmaning

Ulla Brogård är demenssamordnare i Värnamo och är glad för att frågan om personer med demenssjukdomar tas på allvar i Värnamo kommun. Till exempel deltog ett 20-tal personer med olika professioner Svenska demensdagarna i Malmö 16-17 maj, ett återkommande seminarium som i år firar 20-årsjubileum.

- Vi står inför en stor utmaning. Fler och fler blir äldre och kommer att hinna drabbas av demenssjukdom. Det innebär lidande för den enskilde, men det är också en samhällsekonomiskt viktig fråga inom vård och omsorg och för samhället i stort, säger Ulla Brogård.

Ulla Brogård, Åsa Holm och Resmije Ala.

Ulla Brogård, Åsa Holm och Resmije Ala.

Senast uppdaterad:
2020-04-06