Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-01-14

Träffar för anhöriga till beroendepersoner

Under våren med start den 4 februari erbjuder råd- och behandlingsenheten träffar för anhöriga till en närstående som har ett alkohol- eller narkotikaberoende.

Gruppen drivs enligt inriktningen Community Reinforcement Approach (CRAFT).

  • Regelbundna träffar varannan måndag under en 4-månadersperiod,
    allt som allt 9 tillfällen. Nya deltagare tas in efter behov. Träffarna kommer vara mellan 17.00 och 19.00.
  • Du träffar andra som befinner sig i en liknande situation som du.
  • Ett mål är att du som anhörig ska uppleva ett förbättrat eget mående.
  • Du tränar dig i att kommunicera med din närstående på ett alternativt sätt.

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till råd- och behandlingsenheten, 0370- 37 70 18 eller e-post rad.behandlingsenheten@varnamo.se eller merete.s.sorensen@varnamo.se

Senast uppdaterad:
2019-01-14