Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-09-24

Hur trygg och säker är du?

I dagarna får 600 invånare i Värnamo kommun ett brev med frågor om hur de upplever sin egen trygghet och säkerhet. Är du en av dem?

Trygghetsundersökningen handlar om hur du som invånare ser på din egen trygghet och säkerhet samt vilka egna säkerhetsåtgärder som du vidtagit.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som genom SCB skickat enkäten i samarbete med Värnamo kommun.

Svara digitalt eller på papper

Om du är en av dem som fått enkäten, kan du välja att svara på den digitalt eller via pappersformulär.

- Frågorna är högaktuella och handlar om informationssäkerhet i hemmiljö, beredskapsåtgärder för bristsituationer samt vilka förväntningar invånarna har på samhällets förmåga att hjälpa till vid händelser som drabbar enskilda så som olyckor eller samhällsstörningar. Vi är en av de kommuner som aktivt valt att göra undersökningen, säger Pär Liljekvist, räddningschef för förebyggande enhet.

Resultaten kommer att vara underlag för vårt kommande arbete med det kommunala handlingsprogrammet, men även för att jämföra Värnamo kommun med andra.

Vid samhällsstörningar måste kommunen och andra myndigheter prioritera sina resurser och hjälpinsatser till de invånare som är mest behövande.

För dig som invånare finns mycket du kan göra för att klara en samhällsstörning vid avbrott i el, tele, vatten, livsmedel, exempelvis alternativ för vattenförvaring, värmekällor och hållbar mat.

Förbered dig

För dig som invånare finns mycket du kan göra för att din egen beredskap för att klara en samhällsstörning vid avbrott i el, tele, vatten, livsmedel, exempelvis alternativ för vattenförvaring, värmekällor och hållbar mat.

Att som invånare inneha en god beredskap ökar och säkerställer främst den egna säkerheten vid inträffade händelser, men underlättar även prioriteringen av myndigheternas hjälpinsatser.

Ett samhälles förmåga att hantera störningar av olika slag är i hög grad beroende av invånarnas förmåga till självförsörjande under en viss period – minimumrekommendation 72 timmar. Detta möjliggörs genom att varje hushåll tillhandhåller en beredskap. Under våren 2018 skickades broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll i Sverige och i den finns en lista över vad som kan vara bra att ha hemma.

Resultaten för Trygghetsundersökningen kommer att finnas tillgängliga i januari 2019.

Senast uppdaterad:
2018-09-24