Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-09-06

Fysioterapeuternas dag med fokus på äldre

På lördag är det Internationella fysioterapins dag. Det uppmärksammar Värnamo kommuns fysioterapeuter genom att synas i centrum under fredagen.

På nationell nivå har fysioterapeuterna tagit initiativ till ett hälsosammare Sverige för alla. De talar "Tre lyft för Sverige" och menar rörelselyft för barn och unga, i arbetslivet och för äldre.

Värnamo kommun fysioterapeuter på sektionen vård och rehab, fokuserar på rörelselyftet för äldre.

- Vi lever allt längre och en naturlig del av åldrandet är att funktionsförmågan gradvis minskar samtidigt som risken för att drabbas av kroniska sjukdomar, demenssjukdomar eller fallolyckor ökar. Att vara fysiskt aktiv som äldre är en avgörande faktor för god hälsa och funktion samt är en viktig del i att kunna upprätthålla sin självständighet. Personligt lidande och stora samhällskostnader är en följd av fallolyckor, men genom träning kan fallolyckor förebyggas. Forskning visar att fysisk aktivitet även kan minska risken för att drabbas av demenssjukdom, säger Ann-Christine Berggren Jonsson, leg fysioterapeut i Värnamo kommun.

Senast uppdaterad:
2018-09-06