Tolkservice

Tolkservice är en kommunal tolkförmedling. Tolkservice har möjlighet att förmedla över 40 språk och vi har över 115 registrerade tolkar som är prövade och god­kända. Vissa tolkar är auktoriserade och har specialkompetens. De som tolkar har tystnadsplikt.

Det här kan tolkservice hjälpa till med

Vi arbetar mest med platstolkning men även telefontolkning då platstolkning inte är möjligt. Tolkservice genomför även översättningar av dokument till olika språk.

Vi finns för att hjälpa er som möter människor som är i behov av tolk. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Vårt mål är att hålla god kvalitet och att rätt tolk ska vara på rätt plats.

För att kunna utveckla verksamheten är dina synpunkter väldigt viktiga för oss. Tveka därför inte att kontakta oss om du har klagomål eller andra synpunkter.

Tolkarförmedlare Kristina Wiss och Milanka Andric

Tolkförmedlare Kristina Wiss och Milanka Andric.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson