SFI, svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

Utbildningen ska ge de studerande information och vägledning som gör det möjligt att planera fortsatt utbildning, arbete eller lärande i vardagslivet utifrån egna behov och studiemål. Att lära sig ett nytt språk är en lång process och kräver tid och stor arbetsinsats av de studerande.

Ansökan görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare, ring gärna och boka tid. Du hittar kontaktinformation under mer information, SFI i Värnamo.

Granskad 2018-02-05
av Helena Bengtsson