Invandring och integration

Det är integrationsenheten som ansvarar för mottagning av flyktingar i Värnamo samt för att samordna integrationsarbetet i kommunen. Här har vi samlat information om stöd och resurser som finns för dig som är ny i Sverige.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som har ansvar för att ge nyanlända stöd och hjälp med bland annat praktiska saker som bostad och kontakt med myndigheter innan de kommer in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Behöver du tolk eller hjälp med översättning av någon text kan du vända dig till kommunens tolkservice.

Etnisk mångfald

Mer än var fjärde invånare i Värnamo har utländsk härkomst och det är ett tjugotal olika språk som pratas runt om i kommunen.

De största folkgrupperna kommer från Kroatien, Slovenien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Serbien, Montenegro, Finland, Tyskland, Danmark, Norge, Polen, Vietnam, Thailand och Nederländerna. På senare år har även människor från Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea kommit till vår kommun. 

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson