Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver få vara sig själv och känna det man känner. Ibland kan man ha dåligt självförtroende eller känna oro över att saker i livet inte blir som man vill.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Barn- och ungdomshälsan i Värnamo

Barn- och ungdomshälsan i Värnamo finns för dig som inte mår bra inuti.

Har du behov av akut hjälp?

Här hittar du telefonnummer som du kan ringa när det är akut.

Här hittar du elevhälsan, dit du kan vända dig när du mår dåligt under skoltid.

Olika anledningar till att man mår dåligt

Klicka vidare för att se var du kan vända dig när du har problem som handlar om:

Misstänker du att ett barn far illa?

Här hittar du mer information och var du ska ringa om du misstänker att ett barn far illa.

Granskad 2017-12-28
av Ingela Zander