Mat

Mat är en viktig del av livet och förgyller vardagen samt är en förutsättning för välbefinnande. Det gäller både för den som är ung eller gammal, frisk eller sjuk. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för god hälsa. Inom omsorgsförvaltningen arbetar vi aktivt med att måltiden och servicen kring den håller en hög kvalitet.  Måltiden ska vara en viktig del av vardagen och ett av de stora glädjeämnena.

Restauranger på äldreboenden

Pensionärer, anhöriga/gäster till boende på särskilt boende samt till personer som vistas på korttidsplats samt anställda i Värnamo kommun får äta i äldreomsorgens restauranger.

Matdistribution

Matdistribution innebär en varm måltid som levereras sju dagar/vecka direkt hem till din bostad vid lunchtid. Maten tillagas i något av kommunens kök och levereras av hemtjänstpersonal. Den är behovsprövad och ansökan görs till en biståndshandläggare i kommunen.

Leverans av dagligvaror

Måltidspolicy

En Mat- och måltidspolicy är antagen av omsorgsnämnden. Syftet är att stärka den äldres/funktionshindrades hälsa och välbefinnande samt säkra kvalité, service och etik kring måltiderna.

Granskad 2018-03-12
av Helena Bengtsson