Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Utförare av hemtjänst

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller hemtjänst. Det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad.

Krav på utförare

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Mer om vilka krav som Värnamo kommun ställer på en utförare finns i förfrågningsunderlaget bland länkarna till höger.

Presentation av utförare

De som utför hemtjänst i Värnamo idag är Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening, Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, Anhörigvård Sverige AB samt kommunens egen hemtjänst.

Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening

Serviceinsatser kl. 7.00-18.00 i Värnamo tätort samt Rydaholm med omnejd.

Presentation av Mångkulturell Kunskap Ekonomisk FöreningPDF

Extramamman & Ugglans hemhjälp AB

Omvårdnads- och serviceinsatser kl. 7.00-22.30 i hela Värnamo kommun.

Presentation av Ugglans hemhjälp ABPDF

Anhörigvård Sverige AB

Omvårdnads- och serviceinsatser kl. 7.00-22.30 i hela Värnamo kommun.

Presentation av Anhörigvård Sverige ABPDF

Värnamo kommun

Omvårdnads- och serviceinsatser i hela Värnamo kommun.

Presentation av Värnamo kommunPDF

Förfrågningsunderlag och ansökan

Här hittar du förfrågningsunderlag för utförare av hemtjänst.

Senast granskad:
2019-09-25

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter