Personlig assistent

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp med grundläggande omvårdnadsbehov.

Valfrihet

Du kan välja att få personlig assistans direkt från kommunen eller i form av ekonomiskt stöd så du själv kan vara arbetsgivare för dina assistenter. Du kan också anlita ett kooperativ, en förening eller någon privat assistansanordnare som arbetsgivare.

Ansökan

Personlig assistent är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Är ditt omvårdnadsbehov större än 20 timmar i veckan?

Om du behöver personlig omvårdnad i mer än 20 timmar per vecka ska du vända dig till Försäkringskassan. De utreder ditt behov av insatsen och fattar beslut om assistansersättningen. Ersättningen från försäkringskassan betalas ut till den som är arbetsgivare för dina assistenter.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson