Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är till för skolungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning och därför har behov av tillsyn före eller efter skoltid, samt lovdagar.

Vad är korttidstillsyn?

Korttidstillsyn finns på Gröndalsskolan i särskolans lokaler och på fritidsgården Navet. Vi anpassar aktiviteterna efter ungdomarnas egna intressen och behov.

Informationsbroschyr om korttidstillsyn KryddanPDF (Gröndalsskolan)

Informationsbroschyr om korttidstillsyn BlixtenPDF (Fritidsgården Navet)

Ansökan

Korttidstillsyn är en behovsprövad insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson