Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

LSS och LASS, stöd och service

Målet ska vara att ge dig som har ett funktionshinder det stöd du behöver i vardagen för att ha möjlighet att leva som alla andra. Du kanske behöver särskilt boende, en kontaktperson eller få hjälp att hitta en meningsfull sysselsättning. Insatserna är behovsprövade.

LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS gäller för dig som har:

 • utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och gör att det finns ett omfattande behov av stöd eller service i det dagliga livet.

LSS - insatser

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet.

LASS - lag om rätt till personlig assistent

LASS ger rätt till personlig assistent för dig som behöver personligt utformat stöd och som omfattas av LSS. Det gäller dig med betydande funktionshinder som behöver hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Ansökan

Insatser enligt LSS och LASS är alltid behovsprövade. Ansökan skickas till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning av behovet och beslut om insatsen. Har du frågor eller behöver stöd kan du ta kontakt med biståndshandläggaren. 

Senast granskad:
2018-08-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp