Utförare av daglig verksamhet

Valfrihet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller daglig verksamhet. Det innebär att du som brukare har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad.

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Mer information för dig som vill bli utförare finns i förfrågningsunderlaget bland länkarna till höger. 

Presentation av utförare

De som utför daglig verksamhet i Värnamo är idag är Värnamo kommun och Annebergs Gård. 

Annebergs Gård

Verksamheten riktar sig till dig som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och tillhör personkrets 1 med lindrig till måttlig utvecklingsstörning.

Presentation av Annebergs GårdPDF

Medborgarskolan Glädjekällan

Verksamheten riktar sig till dig som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och tillhör personkrets 1 med lindrig till måttlig utvecklingsstörning.

Presentation av GlädjekällanPDF

Värnamo kommun

Verksamheten riktar sig till alla som fått beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 

Presentation av Värnamo kommunPDF

Värnamo kommun - Daglig verksamhet Tryckeriet
Verksamhet inom Värnamo kommun som bedrivs som intraprenad.

Verksamheten riktar sig till deltagare som självständigt ska kunna utföra arbetsuppgifter både inom och utanför daglig verksamhets lokaler.

Granskad 2017-10-30
av Anna Sjögren