Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du har en utvecklingsstörning, autism eller begåvningsnedsättning i vuxen ålder och dessutom är under 65 år, har du rätt att få hjälp med en meningsfull sysselsättning. Verksamheten ska anpassas efter dina behov, önskemål och förutsättningar.

Daglig verksamhet består av ett antal arbetsgrupper på olika ställen i kommunen men flertalet finns centralt i Värnamo tätort. Arbeten finns allt ifrån café- och restaurangverksamhet, servicearbete och utomhusarbete, till förpackningsarbeten. I varje arbetsgrupp finns personal som planerar och leder arbetet. 

Förutom sysselsättning ska daglig verksamhet också kunna ge dig habilitering och sociala kontakter. Det finns dessutom möjlighet att delta i andra aktiviteter, som till exempel musikverksamhet eller fysisk rörelse. 

Du kan också få en individuell placering. Då är du ute och arbetar på ett företag eller någon annan plats som vi hjälper dig att hitta.

Ansökan

Daglig verksamhet är en behovsprövad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Valfrihet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för insatsen daglig verksamhet. Det betyder att du som har fått beslut om denna insats har möjlighet att själv välja utförare - kommunen eller ett privat företag som kommunen har avtal med.

Om du inte är nöjd kan du när som helst byta utförare. Kontakta då biståndshandläggaren.

Senast granskad:
2018-08-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp