Stödinsatser

Är du, ditt barn eller din ungdom i behov av stöd? På barn- och ungdomssektionen finns möjlighet att ansöka om olika stödinsatser.

 • Kontaktperson
 • Kontaktfamilj
 • Familjehem
 • Familjebehandling
 • Ungdomsbehandling
 • Funktionell familjeterapi
 • Föräldrastödsprogram
 • Repulse - hjälp med att styra sina impulser
 • Medling
 • Stödcentrum
 • Galaxen

Kontakta barn- och ungdomssektionen för mer information. Insatserna är behovsprövade.

Barn och unga med funktionsnedsättning

Mer om stödinsatser till barn och unga med funktionsnedsättning

Mer om elever med särskilda behov och extra stöd i skolan

Mer om särskola

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson