Elevhälsan

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Enligt skollagen ska elevhälsan verka främst hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan arbetar på både generell och individuell nivå. Det generella arbetet kan bland annat bestå av att samverka med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor och bistå skolledningen med information och råd i frågor som har betydelse för elevernas lärande och utveckling. Det individuella arbetet kan bestå av att identifiera och åtgärda svårigheter i elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsoteam

På varje skola finns ett elevhälsoteam som arbetar på uppdrag från rektor utifrån skollag och andra styrdokument. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Kommunens elevhälsachef leder det övergripande arbetet inom elevhälsan.

Skolornas elevhälsoteam innefattar:

Kontakt

Kontaktuppgifter till din skolas skolsköterska, kurator och specialpedagog hittar du på respektive skolas hemsida. Tveka inte att ta kontakt för att få hjälp och stöd.

Synpunkter angående elevhälsans verksamhet lämnas till elevhälsachefen.

Hjälp till barn och unga som mår dåligt

Det finns olika anledningar till att barn och unga mår dåligt. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp:

Information om hjälp till barn och unga som mår dåligt

Granskad 2017-08-07
av Ingela Zander