Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Råd som fokuserar på dina skulder.
  • Hjälp att upprätta betalningsplaner och förslag till frivilliga överenskommelser.
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att hitta en långsiktig lösning.
  • Hjälp att lösa en skuldsituation.
  • Hjälp att kontakta de som har fordringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen, exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning av beslut.

Vår budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Du kan också få information om skuldsanering och hjälp med ansökan.

Här kan du läsa mer om skuldsanering

All rådgivning är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Mer om sekretess

Granskad 2017-05-04
av Louise Johansson Malmström