Jobbcenter

Vår målgrupp

Alla vuxna över 25 som inte studerar eller jobbar och som får försörjningsstöd från Värnamo kommun är välkomna till Jobbcenter. Det är alltid din socialsekreterare som har det sista ordet när det gäller att anvisa till oss, men det allra viktigaste är du själv känner att du kan ha nytta av vår verksamhet.

Beredningsgrupp

Alla anvisningar till Jobbcenter tas upp i vår beredningsgrupp. Beredningsgruppen består av representanter från Jobbcenter, handläggare från de som arbetar med försörjningsstöd i kommunen samt handläggare från arbetsförmedlingen. När du skriver på anvisningen till Jobbcenter skriver du också på ett samtycke för att dessa myndigheter ska få prata om dig i beredningsgruppen. Det gör vi för att du ska så mycket stöd som möjligt och för att undvika att du har flera olika planeringar från olika myndigheter samtidigt.

Jobbkoordinator

När du börjar hos oss får du en personlig jobbkoordinator som följer dig under hela tiden som du är aktuell på Jobbcenter. Alla aktiviteter på Jobbcenter bygger på samarbete och att vi är överens om vilka mål vi ska jobba mot.

Hela livet är viktigt

Innan några andra insatser påbörjas på Jobbcenter gör vi tillsammans en kartläggning av din situation och dina önskemål. Det sker genom en rad samtal med jobbkoordinatorn. Hur lång tid kartläggningen tar är helt beroende på situation och kan vara allt mellan 2 och 10 samtal. Syftet med detta är att vi tillsammans tar reda på vilken hjälp som just du behöver och vad du vill göra. Efter kartläggningen kommer vi överens om hur vi går vidare för att påbörja din väg mot arbete eller studier. På Jobbcenter arbetar vi utifrån tron att det finns flera viktiga faktorer i livet som måste stämma för att man ska kunna få ett jobb eller studier att fungera. Du vet bäst vad du behöver för att kunna hitta ett arbete eller börja studera.

Vår verktygslåda

Vilka insatser som blir aktuella för dig beror på vad vi tillsammans kommit fram till i kartläggningen. På Jobbcenter kan vi erbjuda kortare utbildningsinsatser, stöd med CV-skrivning, vägledning och coaching, praktikplatser, arbetsträning, friskvård via kommunens Hälsocenter, kontakt med kurator och mycket mer. Vi kan även fungera som ett stöd för dig i dina myndighetskontakter och arbeta för att olika myndigheter ska börja samarbeta för att hjälpa dig om du behöver det.

Vägen härifrån

Vårt mål är att hjälpa dig att bli självförsörjande. Vägen från Jobbcenter går via arbete, studier eller annan sysselsättning. Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen är viktigt för att du ska kunna få ta del av de olika anställningsstöd som finns. Vi samarbetar också med Komvux och andra utbildningsanordnare.

Granskad 2017-10-31
av Ingela Zander