Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ansök om insatser

Insatser inom vård och omsorg är behovsprövade. Ansökan skickas till bistånds­handläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Ansök om bistånd

Du kan ansöka om bistånd när du har behov av hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller boenstöd.

Ansök om LSS

LSS insatser är behovsprövade och är till för dig som har någon form av funktionsnedsättning. Ansökan utreds alltid av en biståndshandläggare.

Ansök om matdistrubition

Om du på grund av hälsosituation/social situation/funktionsnedsättning inte kan tillaga huvudmålet själv eller har svårt att få behovet tillgodosett på annat sätt, kan du få matdistribution.

Information om matdistrubition

Ansök om insatser städ, tvätt, trygghetslarm

Om du har behov av hjälp med städ, tvätt, trygghetslarm, tillfällif ledsagning eller är närstende som behöver avlastning, kan du ansöka om insatser.

Senast granskad:
2019-12-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter