Dödsboanmälan och begravning

Huvudregeln är att bouppteckning göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till skattemyndigheten för registrering.

Vad ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan ska kunna göras?

  • Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
  • Tillgångarna skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.
  • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få avskriva dessa. Begravningskostnader eller lån med borgesman avskrivs inte.

När dödsboanmälan är gjord

Meddela fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skicka sedan in kopia av dödsboanmälan.

Begravningskostnad

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Enligt riktlinjer beviljas högst 50 procent av gällande basbeloppet (inklusive sten, minus tillgångar). För transport och begravning utomlands utgår ej ekonomiskt bistånd.

Granskad 2018-02-06
av Helena Bengtsson