Väntjänst

Väntjänst är ett komplement till kommunens insatser. Den erbjuder enskilda personer sociala kontakter och hjälp att delta i samhällslivet. Väntjänsten riktar sig till personer som bor i särskilt boende eller har hemtjänst. Den utförs av medlemmar i Röda Korset eller medlemmar i någon pensionärsförening.

Om du vill delta i denna verksamhet så kontakta någon av föreningarna eller hör av dig till områdeschefen i det område du bor. Du hittar kontaktinformation till din områdeschef på sidan för ditt boende genom att följa någon av länkarna under mer information.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson