Demens

Värnamo kommuns inriktning för vård och omsorg om personer med demenssjukdom bygger på:

  • nationella riktlinjer för demensvård
  • värdegrunden i Socialtjänstlagen: att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Här finns demensenheterna i Värnamo kommun

Granskad 2018-04-10
av Helena Bengtsson