Trygghetsjour

Du som bor i ordinärt boende kan ansöka om trygghetslarm.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är till för att du ska känna trygghet i ditt hem. Genom att trycka på din larmklocka kan du vid oförutsedda eller akuta situationer kalla på hjälp. Du kan använda ditt larm dygnet runt. Vid installationen monteras även ett låsvred på insidan av din ytterdörr.

Alla larm tas emot dygnet runt av Doro Care Trygghetsjour, som i sin tur kontaktar hemtjänstpersonal. Installation och support av trygghetslarm och digitala låsvred i ordinärt boende utförs av Trygghetsservice från Räddningstjänsten. 

Trygghetslarmet ersätter inte larmnumret 112.

Trygghetsservice

I abonnemanget för trygghetslarm ingår utrustning, abonnemang samt testlarm flera gånger per dygn och larm.

Rätten till trygghetslarm är behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan görs till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Kostnaden för trygghetslarm ingår i högkostnadsskyddet.

Granskad 2018-02-01
av Helena Bengtsson