Varudistributionscentral

Värnamo kommun har i samverkan med en upphandlad leverantör skapat en distributionslösning av varor till och från alla kommunens verksamheter. 

Distributionscentralen

Kommunens syfte med distributionslösningen är att samordna olika varuflöden och minimera behovet av transporter till, från och mellan kommunens förvaltningar. Detta uppnås genom att alla varuflöden strålar samman i en distributionscentral för att, samordnat, omedelbart spridas till leveransmottagarna. 

Målet är att respektive leveransmottagare normalt endast skall behöva ta emot varor vid bestämda leveransdagar och leveransintervall t.ex. ett tillfälle per vecka, för livsmedel ev. två gånger per vecka. Leveransplanen med vilka dagar varje enhet förväntas få sin leverans finns till höger. Distributionscentralen ska göra platsen kring tex. skolor och förskolor säkrare genom minskad tung trafik.

Var innebär distributionscentralen för leverantören?  

Alla varuförsändelser till Värnamo kommun skall infatta: 

  • Enhetens namn 
  • Beställarens referens (ansvarskod)
  • Leveransadressen till distributionscentralen:
    Lager och transport
    Torp 2
    331 92 Värnamo

Varorna levereras då till en och samma leveransadress; distributionscentralen. Där tar distributionscentralen över och levererar varorna ut till respektive beställare i kommunen.

Eventuella returer och reklamationer hanteras som tidigare.

Granskad 2017-10-19
av Linnea Pettersson