Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Inköp, regler och policy

Värnamo kommuns inköp regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att kommunens inköp måste följa de regler som styr den offentliga upphandlingen. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Syftet med Lagen om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Direktupphandling

Gränser för direktupphandling enligt LOU:

  • direktupphandling av varor och tjänster får ske upp till 28 procent av tröskelvärdet (534 890 kronor 2016).
  • För inköp under direktupphandlingsgränsen skall enklare prisjämförelser göras. Minst tre leverantörer bör tillfrågas.

Riktlinjer för Värnamo kommun

Upp till 25.000 kronor

Om värdet på det som ska köpas är högst 25.000 kronor kan direktupphandlingen göras direkt av berörd verksamhet. Berörd förvaltning väljer själv om inköp görs med eller utan jämförande prisförfrågan.

25.000 100.000 kronor

När värdet på det som ska köpas är 25.000‑100.000 kronor kan direkt­upphandlingen göras av antingen berörd verksamhet eller upphandlings­avdelningen. Minst två leverantörer ska tillfrågas genom skriftlig förfrågan.

100.000 ‑ 300.000 kronor

Om värdet på det som ska köpas är 100.000‑300.000 kr kan direktupphandlingen göras av antingen berörd verksamhet eller upphandlingsavdelningen. Berörd verksamhet ska dock alltid samråda med upphandlingsavdelningen innan direktupphandlingen. Upphandlingsavdelningen avgör då om upphandlingen ska annonseras. Minst tre leverantörer ska alltid tillfrågas. Både förfrågan och anbud ska vara skriftliga.

300.000 ‑ 28 procent av tröskelvärdet

När värdet på det som ska köpas är 300.000 ‑ 28 procent av tröskelvärdet ska direktupphandlingen göras av upphandlingsavdelningen tillsammans med berörd verksamhet. Annonsering ska ske om inte särskilda skäl finns. Anbud ska vara skriftliga. 

Senast granskad:
2019-09-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter