Gällande avtal

Är du intresserad av något av kommunens gällande avtal?

Ta gärna kontakt med oss på upphandlingsförvaltningen.

Granskad 2018-01-19
av Helena Bengtsson