Avslutade upphandlingar

Är du intresserad av något av kommunens avslutade upphandlingar och avtal?

Ta gärna kontakt med oss på upphandlingsförvaltningen.

Granskad 2016-12-06
av Ingela Zander