Upphandling och inköp

Upphandling och inköp styrs och genomförs centralt i Värnamo kommun av upphandlings­förvaltningen. Årligen upphandlas varor och tjänster för cirka 500 miljoner kronor.

Ansvar och uppgift

Upphandlingsförvaltningen ansvarar för:

  • kommunövergripande och förvaltningsspecifika inköp, upphandlingar och uppföljning av kommunens avtal
  • leverantörsfakturor och elektronisk handel
  • kommunens distributionslösning av varor till och från kommunens enheter samt ansvar för kommunens fordon
  • inköp och upphandlingskompetens för kommunens delegater och beställare, avseende lagen om offentliga upphandlingar (LOU) och kommunens riktlinjer och policies
  • samordna kommunens inköpsbehov för att tillvarata konkurrensen på marknaden på bästa sätt.

Fakturera Värnamo kommun kostnadsfritt

För dig som leverantör till Värnamo kommun finns möjlighet att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år till via Inexchange Web.

För att få veta mer om e-fakturor till Värnamo kommun kontakta vår projektledare för e-handel, kontaktuppgifter finns i kontaktfältet.

Här registrerar du ditt företag för att kostnadsfritt skicka e-faktura till oss.länk till annan webbplats

 

Granskad 2018-02-01
av Helena Bengtsson