Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Badvatten

Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet över kommunala badplatser och bassängbad. Tekniska förvaltningen ansvarar för skötseln av de kommunala badplatserna i kommunen.

Badplatser

Det finns 20 kommunala badplatser i kommunen. Kommunen tar prov på badvattnet en gång i månaden under juni, juli och augusti.

Vattnets kvalitet påverkas av flera yttre faktorer som till exempel temperatur, nederbörd, vind och närhet till föroreningskälla. Enstaka sämre resultat kan förekomma utan att badet i sin helhet klassas som otjänligt. Om prov visar att badvattnet innehåller förhöjda bakteriehalter tas nya prov, oftast inom en vecka.

Resultaten av provtagningarna på badplatser i Sveriges alla kommuner kan du hitta på Hav och vattens webbplats.länk till annan webbplats

För att se en karta över alla kommunala badplatser i Värnamo kommun

  1. Öppna Värnamo kommuns karttjänstlänk till annan webbplats
  2. Välj Klicka här för fler teman som ligger högst upp till höger
  3. Välj Kultur och Fritid
  4. Välj Bad

Bassängbad

Bakteriologisk och viss kemisk undersökning av badvattnet sker en gång i månaden hela året i inomhusbassängerna i Värnamo sporthall. Vid utomhusbaden Värnamobadet och Forshedabadet tas prov i bassängerna en gång i månaden under sommaren.

Om provet innehåller för mycket bakterier tar vi alltid om provet och utreder problemet när det behövs.

Förutom den provtagning som sköts av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen gör personalen dagliga kontroller av till exempel klorhalten i vattnet.

Senast granskad:
2019-11-05

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter