Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Anmälningspliktiga verksamheter

Den som tänker bedriva verksamhet som kan påverka människors hälsa ska anmäla det till kommunens miljönämnd.

Anmälningspliktigt är sådant som typiskt sett medför miljö- och hälsorisker om de inte bedrivs på rätt sätt. Anmälningsplikten regleras i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vad är anmälningspliktiga verksamheter?

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Skola, förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, , grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Solarier ska anmälas enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier.

Anmälan

Anmälan måste göras senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Syftet med kravet på anmälan är att samhällsbyggnadsnämnden då har möjlighet att lämna råd. Möjligheterna att lokaler och utrustning utformas på ett bra sätt från början ökar om verksamhetsutövaren tidigt tar kontakt med miljönämnden Det är viktigt att lämplig lokal valts, att utrustningen som finns är ändamålsenlig och att en god hygien är möjlig att hålla. Har en verksamhet öppnat utan föregående anmälan ska miljönämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Här hittar du blanketten för anmälan om hygienlokal.länk till annan webbplats

Egenkontroll

För de verksamheter som ska anmälas gäller också kraven på egenkontroll.
Egenkontroll innebär bland annat att du som verksamhetsutövare ska kunna redovisa:

  • fortlöpande bedömning av risker från miljö- och hälsosynpunkt,
  • rutiner för till exempel hygien, rengöring, städning och kontroll av ventilationen, förteckning över de kemiska ämnen och produkter som används verksamheten.

Miljösanktionsavgift

Om du inte anmält till samhällsbyggnadsnämnden innan du startar, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift som är bestämd av regeringen och som går till staten. Du kan också få göra om i lokalen i efterhand och det är ofta dyrare än att göra rätt från början. Är det riktigt illa kan du drabbas av förbud mot att använda lokalen, det du byggt eller installerat.

Det är förordningen om miljösanktionsavgifter som bestämmer vilka avgifter och belopp som ska betalas.

Om du startar en verksamhet utan att ha gjort en anmälan kan det kosta 3 000 kronor. 

Bygglov

Ofta behövs, förutom anmälan enligt miljöbalken, också bygglov innan du börjar använda en lokal för en anmälningspliktigt verksamhet.

Du hittar mer information om när det kan krävas bygglov på bygglovsguidens webbplatslänk till annan webbplats.

Senast granskad:
2019-11-20

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter