Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Vad kostar serveringstillstånd?

Kommunen har rätt att ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt alkohol­lagen och detta finansieras därmed inte av skatte­medel utan helt av avgifter.

Ansökningsavgifter

Varje kommun har själva rätt att besluta om vilka avgifter som ska gälla i kommunen och avgifterna kan därför variera beroende på i vilken kommun du ansöker om serverings­tillstånd. När du ansöker om serverings­tillstånd betalar du först en ansöknings­avgift, som är olika beroende på vilken typ av tillstånd du söker.

Ansöknings­avgiften betalas via faktura. Fakturan skickas till sökanden efter att ansökan kommit in. Betald avgift återbetalas inte om ansökan avslås.

Några exempel på avgifter:

  • Nyansökningar/ägarskifte, stadigvarande tillstånd: 9 000 kronor.
  • Nytt tillstånd på grund av ändrad bolagsform: 4 500 kronor.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: 4 500 - 6 000 kronor.
  • Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap: 1 000 kronor.

För samtliga avgifter se taxa under mer information på denna sida.

Tillsynsavgifter

För den som har stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig tillsyns­avgift ut för att finansiera kommunens tillsyn av verksam­heten. I tillsynsavgiften ingår bland annat den kontroll av serverings­ställen som utförs av alkoholhandläggaren.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter