Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

När behövs serveringstillstånd?

Vid all försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider) krävs serveringstillstånd.

Med försäljning menas varje form av handel med alkohol­drycker mot ersättning i form av pengar, men också annan motprestation som varor och tjänster. Servering av alkohol på restaurang är en form av försäljning.

Exempel när serveringstillstånd behövs:

  • Stadigvarande servering till allmänheten, till exempel restaurang med alkoholservering.
  • Stadigvarande servering av alkohol till slutna sällskap (till exempel föreningar eller företag) i festvåningar eller klubblokaler.
  • Tillfällig servering till allmänheten, till exempel vid festivaler eller konserter.
  • Tillfällig servering till slutet sällskap, till exempel personalfester eller bröllop.

Exempel när serveringstillstånd inte behövs:

  • Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att alla tre punkterna behöver vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.  

I förväg bestämda personer

Att det ska vara fråga om i förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Detta gäller även om det säljs biljetter till ett evenemang som riktar sig till allmänheten, eftersom vem som helst då har möjlighet att köpa en biljett.

Utan vinstintresse

Att serveringen ska ske utan vinst­intresse innebär att det vare sig får finnas vinst­intresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget, eller om det anordnas med avsikten att skapa gott anseende är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir tillämpligt för rent privata tillställningar.

Lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Att serveringen bara får ske i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol-eller lättdrycker innebär att servering inte får ske i en restaurang, café eller annan livsmedels­anläggning.

Om du är osäker

Är du osäker på om ditt planerade evenemang kräver serverings­tillstånd eller inte, kontakta samhällsbyggnads­förvaltningen för mer information.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter