Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Styrelseutvärdering Värnamo kommunala Industrifastigheter

I bolagen inom Värnamo kommun bolagskoncern genomförs vart annat år en enkät om hur styrelsearbetet fungerar. De bolag som ingår är Värnamo Stadshus AB, Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Resultatet diskuteras internt inom respektive styrelse samt i styrelsen för Värnamo Stadshus AB.
Ditt svar är viktigt för uppföljning och utveckling av styrelsearbetet. Du lämnar ditt svar anonymt.

I slutet av enkäten ber vi dig skriva om du tycker att frågorna är relevanta eller om någon bör tas bort men också du ser någon fråga som du tycker saknas i enkäten.

Observera att frågor som berör presidiet endast ska besvaras av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.


Svara på enkäten senast 2019-02-25.
Därefter sker omgående en sammanställning av resultatet och överlämnas till respektive bolag.

Du måste logga in för att kunna delta i undersökningen. Använd inloggningsuppgifterna som skickats till dig med e-post.
Användare:
Lösenord:

Senast granskad:
2019-11-04

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter