Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-05-04

Företagare allt nöjdare med kommunernas service

Värnamos och Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade på onsdagen.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Under¬sökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Successivt bättre

Företagarna svarar på frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Svaren vägs samman till ett totalt NKI (Nöjd kund-index). NKI för Värnamo hamnar på 76 (medel 71) vilket placerar kommunen på plats 27 bland de 159 kommuner som deltog.

- Vi har deltagit i undersökningen i fyra år och har successivt blivit allt bättre på alla de sex områden som ingår i rapporten. Syftet är just att förbättra servicen och därför är vi mycket glada för de företagare som tar sig tid att besvara enkäten, säger Conny Eskilson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Företagarna ger Värnamo kommun bäst betyg för bemötande (NKI 86), sämst betyg får information på webbplatsen (NKI 64).

Bakgrund

Åtta av tio företagare har någon gång varit i kontakt med sin kommun. I dessa möten har kommunen en mängd olika roller, till exempel som myndighet, servicegivare, kund och markägare. Enkäten går till de företag och enskilda som haft kontakt med kommunen inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd

Rapporten från SKLlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2018-06-19