2017-11-02

Dialogmöte om upphandling av livsmedel

Värnamo kommun bjuder in till ett dialogmöte med regionens livsmedelsproducenter för att diskutera möjligheterna att delta i kommunens kommande upphandlingar.

14 november kl. 17.00-20 00 i Gummifabriken (för information om vilken sal, se infoskärm vid entrén).

Riksdagen har antagit en strategi för svensk livsmedelsproduktion fram till 2030. Det övergripande målet är att svensk livsmedelsproduktion ska öka.

Värnamo kommun köpte under 2016 livsmedel för cirka 32 miljoner kronor. En relativt hög andel är svenska råvaror, men det finns fortfarande få lokala leverantörer. Kommunens ambition är att öka andelen lokala leverantörer för livsmedel och syftet med mötet är att utreda möjligheterna till ett större lokalt engagemang i livsmedelsupphandlingarna.

Anmäl dig senast 8 november till upphandling@varnamo.se, ange "Dialogmöte livsmedel".

Vi bjuder på fika.

Senast uppdaterad 2017-11-02
av Anita Johansson