Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2017-10-31

Om vi fick bestämma

Integrationsprojekt för och av unga nyanlända.

Vem vet bäst vad som behövs för att unga nyanlända ska integreras och komma in på arbetsmarknaden i sitt nya land? Troligen de unga nyanlända. Därför har Värnamo kommun startat ett projekt av och för nyanlända ungdomar

Cecilia Carlsson är projektanställd under ett år för att leda projektet "Om jag fick bestämma".

- Målet är att rusta unga nyanlända för att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet, säger hon.

Mötesplatser, språk och läxläsning

Projektet bygger på en förstudie som genomförts tillsammans med eleverna på språkintroduktionsprogrammet på Finnvedens gymnasium. Eleverna har föreslagit ett antal aktiviteter utifrån frågeställningen "vad behöver vi för att närma oss arbetsmarknaden och näringslivet?"

I projektet ingår bland annat att skapa mötesplatser, träna språk, skapa fritidsaktiviteter, ge stöd för läxläsning och att öka kunskapen om arbetsmarknaden och yrkesval.

Elevkåren är med

Bland annat planeras för ett språkkafé, där elever på Finnvedsgymnasiet träffas, fikar och umgås.

- Elevkåren har jättebra tankar om delaktighet på skolan och de vill att alla ska känna sig delaktiga. Därför samarbetar vi med dem till exempel med läxläsning, säger Cecilia.

Hon kommer att finnas på Finnvedsgymnasiet tre dagar i veckan. Där delar hon plats med kommunens nya ungdomssamordnare Sandra Uddeström.

På höstlovet blir det flera aktiviteter med fokus på studier och arbete. Det blir information om olika studieformer, Arbetsförmedlingen ska informera om hur de arbetar och och så gör vi ett par studiebesök på arbetsplatser, säger Cecilia.

Vad har du för bakgrund?

- Jag har studerat till integrationspedagog på Campus Värnamo och bland annat gjort min praktik på Finnvedens gymnasium. Jag har också praktiserat inom EKB-verksamheten (ensamkommande barn) och vikarierat i Mobila teamet.

Projektet genomförs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Så säger ungdomarna

Så här svarade ungdomarna i referensgruppen, som samlas för att planera projektet på frågan vad som är viktigast för att komma in i samhället och på arbetsmarknaden:

- Språket är viktigast.

- Att kunna språket och att träffa svenska ungdomar.

- Att visa att man kan och vill och att man har ideér om hur man kan ta sig in i samhället.

- Att få kontakt med andra ungdomar.

- För att komma in på arbetsmarknaden behöver jag en utbildning, och för att få det behöver jag kunna språket och mycket kunskap.

- Att träffas och prata i en gemensam lokal, en mötesplats.

Ungdomsprojekt för integration

Referensgruppen samlad för planering av projektet, bakre raden från vänster Ali Reza Moosazade, Vicktoria Fareid Gul, Enayatullah Ahmadi, Cecilia Carlsson och Nour Abou Assui. Främre raden från vänster Abdullah Rezai, Maria Grace och Rahmatullah Heidari.

Senast uppdaterad:
2018-06-19

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp