Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2017-04-25

Företagarna nöjda med kommunens service

De företagare som hade ärenden hos samhällsbyggnadsförvaltningen under 2016 är nöjda med den service de fick. Så nöjda att Värnamo kommun klättrar från plats 55 till plats 29 i den mätning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort.

Värnamo kommun fick gott betyg av företagarna även i den senaste mätningen, som gällde de företagare som varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen under 2015. Det totala så kallade nöjd kund-indexet, NKI, låg vid förra mätningen på 71. Vid mätningen 2016 ökade indexet till 76.

Sammanställningen visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Det är enbart företag som varit i kontakt med kommunen som ingår i studien. 139 kommuner i Sverige deltog i mätningen 2016.

Professionella

Mätningen går till så att de företag som haft ärende hos samhällsbyggnadsförvaltningen får frågor om hur de uppfattar myndighetsutövningen och den service som kommunen erbjuder. Mest nöjda är företagarna med brandskydd och serveringstillstånd. Index är lägre för bygglov och livsmedelskontroll.

- Det är väldigt roligt att företagen upplever att vi har bra bemötande och service. För oss som myndighet är det viktigt att man upplever oss som professionella. Vår målsättning är att höja oss ytterligare. Detta gör vi genom att behålla de höga siffrorna på brandskydd och serveringstillstånd och höja de områden där nöjdheten var lite lägre, säger Conny Eskilsson, förvaltningschef vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Flera faktorer

Det är företagare som haft ärenden om brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd som fått enkäten. NKI är en sammanvägning av flera faktorer. Frågorna handlar om hur man uppfattat kommunens information, tillgänglighet och handläggarnas bemötande. Även frågor om kunskap och kompetens, tydlighet och rättssäkerhet ingår. Det handlar också om kommunens handläggningstid och effektivitet.

Inom främst två områden har Värnamo fått förbättrat betyg av företagen, tillgänglighet och effektivitet Index för tillgänglighet har ökat från 72 till 78. Index för effektivitet har höjts från 70 till 76.

Digitalisering

Företagarna önskar mer möjlighet att hämta blanketter och information på kommunens hemsida, och använda digitala tjänster för sitt ärende. Man ser även att kommunens handläggare tydligare kan informera om möjligheten att överklaga beslut.

- Vi genomför just nu en satsning på e-tjänster på varnamo.se och just samhällsbyggnadsförvaltningen har under april utökat med sammanlagt 32 e-tjänster på hemsidan, av dessa riktar sig 13 till företagare. Att öka möjligheterna för invånare och förtagare att sköta sina ärenden med kommunen genom självservice är en viktig del av digitaliseringen, och det känns bra att vi valt att satsa på det enkäten visar att våra företag efterfrågar, säger Jenny Hurtig, nytillsatt digitaliseringsstrateg i Värnamo kommun.

 

De tio bäst rankade kommunerna

1. Sunne 82

2. Bromölla 82

3. Osby 81

4. Hörby 81

5. Lekeberg 81

6. Hammarö 80

7. Askersund 80

8. Storuman 80

9. Dals-Ed 80

10. Höganäs 79

Hela rapportenlänk till annan webbplats finns på Sveriges kommuner och landstings hemsida.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2018-06-19

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp