2016-12-15

Falkenberg blev Entreprenörsregionens tolfte kommun

Falkenbergs kommun är numera en del av Entreprenörsregionen. Det beslutet togs på
Entreprenörsregionens stämma, där det också valdes nytt presidium.

– När vi nu är med i Entreprenörsregionen breddar vi kontaktytorna i entreprenörsfrågor. Det här gör att vi kan arbeta ytterligare för att stärka förutsättningarna för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling i hela Falkenbergs kommun, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i den nya medlemskommunen Falkenberg.

De numera tolv kommunerna i Entreprenörsregionen skiftar ordförande varje år enligt ett förutbestämt schema och efter stämman är Hylte ny ordförandekommun är Hylte. I presidiet ingår också Markaryd och Värnamo.

På stämman beslutade medlemmarna också temat för arbetet under 2017 blir framtidens
arbetsmarknad med fokus på kompetensförsörjning, företagsklimat och
digitalisering.

Bildtext: Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Gislaved, lämnade över ordförandeskapet till sin kollega i Hylte kommun, Ronny Löfquist. Längst till höger Malin Aronsson, kommunchef i Gislaved.

Entreprenörsregionen är ett samarbetsprojekt mellan tolv kommuner i Småland och Halland. Samarbetet syftar till att skapa tillväxt i regionen. Kommuner som ingår i Entreprenörsregionen
är Falkenberg, Gnosjö, Gislaved, Halmstad, Hylte, Laholm, Ljungby, Markaryd, Tranemo, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult.

www.entreprenorsregionen.selänk till annan webbplats

Falkenbergs kommun är numera en del av Entreprenörsregionen. Det beslutet togs påEntreprenörsregionens stämma, där det också valdes nytt presidium.

Falkenbergs kommun är numera en del av Entreprenörsregionen. Det beslutet togs påEntreprenörsregionens stämma, där det också valdes nytt presidium.

Senast uppdaterad 2016-12-15
av Anita Johansson