Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2016-11-22

Nydalaborna fick förslag om herrgården

När kommunen fortsatte sin serie av landsbygdsdialog i Nydala nyligen, presenterade kommunstyrelsens ordförande ett erbjudande om hur Nydala herrgård kan renoveras. Byalaget ska begrunda förslaget och återkomma inom tre månader.

I våras startade kommunen en ny form av dialog med invånarna. Första träffen var i Gällaryd och nu har även Ohs och Nydala fått besök. På tur framöver står Fryele.

Dialogmötena genomförs i flera steg. Syftet är att invånare, politiker och kommunens tjänstemän ska komma fram till vad man tillsammans kan utveckla på respektive ort.

När politikerna kom till Nydala pratades det bland annat om bredband, vägunderhåll, kollektivtrafik och gatubelysning.

Herrgården

Ett av de stora samtalsämnena var Nydala herrgård och kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson hade med sig ett erbjudande till Nydalaborna. Det innebär att kommunen upprustar Nydala herrgård utvändigt och installerar nytt avlopp och ny värmekälla för 4,5 miljoner kronor. Utöver det kan kommunen tänka sig att förbättra tillgängligheten för motsvarande summa om bygdebolaget förbinder sig att betala tillbaka 4,5 miljoner kronor i hyra under en tidsperiod som fastställs i ett hyres- och nyttjanderättsavtal.

Sedan kommer det an på bygdebolaget eller byalaget att utveckla verksamheter i huset tillsammans med entreprenörer eller i egen regi.

Badplats och bredband

Andra förslag på områden att arbeta vidare med i Nydala är bredband, närtrafik och badplats i Sandvik.

- Nu arbetar tjänstepersoner och politiker med Gällaryd, Ohs och Nydala för att genomföra delar av de önskemål och förslag som framkommit i dialogerna, säger landsbygdsutvecklare Anna Theorell.

Landsbygdsdialog i Nydala.

Det var trångt i kaféet när kommunen bjöd in till dialog i Nydala.

Senast uppdaterad:
2018-06-19

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp