2016-11-09

Hur mår vårt näringsliv?

Hur mår näringslivet i Värnamo kommun? Hur ser vår branschstruktur ut? Hur ser vår tillväxt och vårt nyföretagande ut? Och hur står sig vårt näringsliv i konkurrensen?

2013 gjorde Värnamo kommun och Värnamo Näringsliv AB en näringslivsanalys i Värnamo. Nu har vi gjort det igen. Vad har förändrats sedan senast?

Värnamo kommun och Värnamo Näringsliv presenterar den nya studien om näringslivet och vi får också möjlighet att tillsammans prata och reflektera kring hur vi tillsammans kan arbeta för en positivt näringslivsutveckling.

Välkommen!

Onsdag 16 november kl. 13-14.30
Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset i Värnamo

Senast uppdaterad 2016-11-24
av Anita Johansson