2016-09-20

Värnamo på plats 34 i företagsrankningen

Värnamo hamnar på plats 34 när Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet i landets kommuner. Störst förändring jämfört med förra årets mätning är företagarnas uppfattning om tillgång till kompetens, där Värnamo klättrar från plats 147 till 88.

- Man kan tolka det som att företagarna uppfattat att vi jobbar med frågan om kompetensförsörjning. Tillgång till medarbetare med rätt kompetens påverkar
företagens möjlighet att växa vilket i sin tur påverkar hela Värnamos tillväxt, säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på vad aktiviteter för att stärka tillgången till kompetens är Campus Värnamo, som i höst har fler studenter än tidigare, och Business Gnosjöregions projekt för att skapa lärandemodeller för att öka matchningen mellan företagens kompetensbehov och utbildningsaktörers utbud.

Årets rankning innebär att Värnamo tappar två placeringar jämfört med i fjol. Förra året klättrade kommunen tolv platser. Solna toppar listan följt av Sollentunaoch Nacka. Bäst i länet är Mullsjö kommun.

Värnamo tappar i rankning vad gäller till exempel hur företagarna uppfattar kommunpolitikers, tjänstemäns och skolans attityder till företagande. Nyföretagandet visar också sämre siffror än i fjol.

Däremot höjer företagen betyget för konkurrens från kommunen och kommunens service.

Fakta

Svenskt Näringslivs rankning bygger på företagarnas svar på frågor i två kategorier. Den ena handlar om företagarnas omdömen om till exempel kommunens service till företagen, kommunens tillämpning av regler, information, dialog med politiker och tjänstemän och upphandling. Den andra handlar om hur företagarnas uppfattar politikernas, de kommunala tjänstemännens, skolans, allmänhetens och mediernas
attityd till företagandet.

Svenskt näringslivs företagsklimat-rankninglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2016-11-24
av Anita Johansson