2016-12-19

Värnamo trea när företagare ger betyg

Värnamo är tredje bäst bland landets kommuner när företagare själva svarar om kommunens service.

Det visar Sveriges kommuners och landstings (SKL) undersökning Insikt företagsklimat.

Undersökningen är en nöjd kundindex-mätning (NKI) av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Företagare svarar på hur de upplever kommunens service inom områdena, brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och serveringstillstånd. Värnamo får ett NKI på 76 att jämföra med förra årets värde 71.

Resultatet innebär att Värnamo hamnar på tredje i landet efter Bromölla och Upplands-Bro. Genomsnittet bland kommunerna i undersökningen är 69.

- Det är värdefullt för oss att företagare och organisationer är delaktiga när vi utvecklar den kommunala verksamheten. Därför är vi glad att de tar sig tid att besvara enkäten, säger Anders Nyberg, förvaltningschef på räddningstjänsten.

Värnamo kommun använder resultatet som underlag för att förbättra verksamheten. Det som företagarna ger betyg på är bemötande, tillgänglighet, rättssäkerhet och information.

- Vi har varit med i undersökningen i några år och resultatet har bland annat lett till att vi förbättrar informationen till företagarna, säger Conny Eskilson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

SKL:s webbsida om undersökningenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2016-12-19
av Anita Johansson