2016-11-24

Nio av tio Campuselever jobbar eller fortsätter studera

Den senaste undersökningen visar att 9 av 10 studenter arbetar eller fortsätter studera efter genomgången utbildning på Campus Värnamo.

Senast uppdaterad 2016-11-24
av Anita Johansson