Värnamo näringsliv

Värnamo näringsliv AB är ett näringslivsbolag som ska stimulera tillväxten i kommunen. Bolaget ägs till 90 procent av sina ­ och till 10 procent av kommunen. Samtliga företag i Värnamoregionen erbjuds att vara medlemmar.

Värnamo näringslivs uppgift

Värnamo näringslivs arbete sker i nära samarbete med de lokala näringslivsföreningarna.

Värnamo näringsliv arbetar med:

  • Kompetens och utvecklingsprojekt.
  • Aktivt arbete med nyföretagande.
  • Marknadsföring av Värnamoregionen.
  • Samverkan mellan privat näringsliv och offentlig verksamhet.
  • Utveckling av besöksnäringen och Värnamo kommun som turistmål.

Ditt Värnamo

Värnamo näringsliv driver även projektet Ditt Värnamo som är en vidareutveckling av de tidigare projekten Aktiv fritid och Gott om plats. Ditt Värnamo ska verka för att nyinflyttade ska känna sig välkomna, men även för att alla Värnamobor ska trivas och utvecklas.

Värnamo City

Värnamo city arbetar för att stärka service och handel i Värnamo. Deras uppdrag är att: Värnamo city vill genom rätt marknadsföring och samarbeten skapa en attraktiv citykärna för såväl ägare som besökare. Marknadsföring ska ske i rätt kanaler, vid rätt tidpunkt och ska ske utan eget vinstintresse.

Värnamo city ägs till 90 procent av medlemmarna och till 10 procent av Värnamo kommun. 

Granskad 2018-05-07
av Anita Johansson